Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmästä tukea vanhemmille

Limingassa aloittaa maaliskuussa vanhemmuusryhmä, joka on tarkoitettu 5–6-vuotiaiden lasten vanhemmille, jotka kokevat lapsen käyttäytymisessä haasteita, kertoo perhekeskussuunnittelija Maria Sipilä. – Ryhmässä tuetaan vanhempia ottamaan käyttöön

Kunnanhallitus avasi eilen kevätkauden: Uusi päiväkoti Rommakkopuiston viereen

Kunnanhallitus avasi kevätkautensa maanantaina käsittelemällä muun muassa uuden päiväkodin hankesuunnitelmaa ja Kotirannan asuinalueen infran rakentamista, kertoo hallintojohtaja Tarja Vilmunen. – Kunnanhallitus esittää valtuustolle uuden kuusiosastoisen

Tänään on viimeinen ennakkoäänestyspäivä

1244 liminkalaista on antanut tähän mennessä äänensä ennakkoon, kertoo keskusvaalilautakunnan sihteeri Raija Karjalainen. – Vielä tänään on mahdollista äänestää ennakkoon. Limingassa ennakkoäänestyspiste löytyy Lakeustalon ensimmäisestä

Katso kaikki uutiset ja blogit

Ilmoitus suunnittelutarveratkaisusta

Ilmoitus suunnittelutarveratkaisusta

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat

Liikelaitosten johtokunnan kokouksen 12.1.2022 pöytäkirja nähtävillä

Liikelaitosten johtokunnan kokouksen 12.1.2022 pöytäkirja nähtävillä

Katso kaikki kuulutukset
Ei avoimia tarjouspyyntöjä
Katso kaikki tarjouspyynnöt

Erityissosiaaliohjaaja

Limingan kunta hakee määräaikaista erityissosiaaliohjaajaa Sitouttava kouluyhteisötyö - hankkeeseen ajalle 1.2.-30.6.2022.

Sitouttava kouluyhteisö - hankkeessa pilotoidaan lukuvuoden 2021 - 2022 aikana paikallisesti ja alueellisesti malleja, joilla ennaltaehkäistään ja vähennetään koulupoissaoloja sekä tuetaan oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Koulusosionomi/erityissosiaaliohjaaja työskentelee hankkeessa yhteistyössä erityisopettajan kanssa. Kehittämistyötä tehdään paikallisesti yhdessä Limingan, Utajärven ja Muhoksen kanssa sekä valtakunnallisesti muiden hankekuntien kanssa.

Sitouttavan kouluyhteisötyön työ- ja toimintamenetelmiä ovat mm.:
- Poissaolojen syiden selvittäminen yhdessä lapsen, koulun ja vanhempien kanssa.
- Oppilaan ohjaaminen ja opiskelun turvaaminen silloin, kun koulunkäynti ei ole mahdollista.
- Kouluun herättely ja saattelu.
- Oppilaan ja perheen ohjaaminen eri tukitoimien pariin.
- Oppilaan ja perheen tukeminen ja kannattelu odotettaessa tukitoimien alkamista.
- Oppilaan ja perheen voimavarojen kartoittaminen ja korostaminen, perheen tukiverkoston ottaminen mukaan lapsen tai nuoren tukemiseen.
- Yhteistyö opettajien, koulupsykologien ja kuraattoreiden kanssa oppilaiden poissaolojen selvittelyssä ja koulunkäynnin tukemisessa.
- Poissaolon jälkeen kouluun saattelu.
- Tiedon välittäminen eri toimijoiden kesken: koulu, koti, perheneuvola, lastensuojelu, terveydenhoito.
- Toivon ylläpitäminen, usko tulevaisuuteen!

Tehtävään haetaan kasvatus- ja/tai sosiaalialan ammattilaista, jolla on kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja perheiden parissa. Tehtävässä tarvitaan kykyä toimia itsenäisesti ja rakentavasti yhteistyöverkostoissa ja vaativissakin asiakaskontakteissa. Työaika on 38 h 15 min/vko. Pätevyysvaatimuksena on sosiaalityöntekijän tai sosionomin pätevyys tai muu tehtävään soveltuva vastaava korkeakoulututkinto (AMK).

Hakuaika 19.-26.1.2022.

Koulukuraattori

Limingan sivistys- ja hyvinvointipalveluissa on haettavana määräaikainen koulukuraattorin tehtävä ajalle 7.2.2022-31.5.2023.

Koulukuraattorin tehtävänä on tarjota oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia yhteisöllisiä ja yksilöllisiä oppilashuollon palveluja.
Liminka on väestörakenteeltaan Suomen nuorin kunta. Kuntalaisista noin 42 % on alle 19-vuotiaita.

Limingan koulukuraattorit vastaavat yhteistyössä kunnan moniammatillisen verkoston kanssa esi- ja perus-opetuksen sekä toisen asteen opiskelijahuollon järjestämisestä noin 3000 lapselle ja nuorelle. Koulukuraattorilta edellytetään kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä ja perehtyneisyyttä koulumaailmaan ja erilaisiin tuen muotoihin. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta. Sosiaalityön asiantuntijana koulukuraattorilta edellytetään erinomaisia yhteistyötaitoja verkostotyössä sekä kiinnostusta kehittää opiskeluhuoltoa.

Tehtävään valittavalta edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaista kelpoisuutta ja soveltuvuutta tehtävään. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.


Sosiaaliohjaaja

Limingan kunnan sosiaalipalveluihin etsitään SOSIAALIOHJAAJAA

Sosiaaliohjaaja työskentelee avopalvelutiimissä perhesosiaalityön ja lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelutehtäväalueella. Sosiaaliohjaaja ohjaa ja tukee asiakkaita yksilö- ja ryhmätoiminnan keinoin. Sosiaaliohjaajan työ on tavoitteellista ja määräaikaista muutostyötä. Palvelumuotoina ovat mm. perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta. Sosiaaliohjaaja toteuttaa lapsen ja vanhemman tuettuja tai valvottuja tapaamisia. Sosiaaliohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Sosiaaliohjaaja tekee verkostoyhteistyötä perheen toimintaympäristön kanssa (mm. neuvola, varhaiskasvatus, koulu, mielenterveyspalvelut, nuorisopalvelut).

Työ on pääsääntöisesti arkisin toteutuvaa päivätyötä, mutta sisältää myös ilta-aikana tehtävää asiakastyötä. Tehtävän hoitaminen vaatii oman auton käyttömahdollisuutta.

Sosiaalipalvelut tarjoaa avoimen, motivoituneen ja kannustavan työyhteisön, säännöllisen tiimin tuen ja ryhmätyönohjauksen sekä kouluttautumismahdollisuuden. Limingan kunta tarjoaa työntekijöille henkilöstöetuna viikoittain ohjattuja ryhmäliikuntatunteja.

Arvostamme hyviä asiakas- ja tiimityöntaitoja, kykyä toimia monialaisissa verkostoissa, itsenäistä työskentelyä sekä halua kehittää omaa ja tiimin työtä. Lisäksi edellytetään kykyä mukautua muuttuviin tilanteisiin ja paineensietokykyä. Eduksi katsotaan laaja-alainen tuntemus sosiaalipalveluista, erityisesti haettavan tehtävän alueelta.

Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Noudatamme neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Tehtävässä edellytetään tartuntalain väliaikaisen 48 a §:n 1 momentin mukaista suojaa.

Toimitathan hakemuksen viimeistään 2.2.2022 klo. 16 mennessä. Työ alkaa 1.3.2022 tai sopimuksen mukaan. Sosiaaliohjaajan tehtäväkohtainen palkka on 2497.53 €/kk.

Katso kaikki työpaikat

27.01.2022

Klo 17.30-19.00Teams

Urheiluseurafoorumi

Tervetuloa vuoden 2022 ensimmäisen urheiluseurafoorumiin 27.1.2022 klo 17.30! Kokoontuminen järjestetään etänä ja

12.02. - 13.02.2022

Klo 10:00-14:00Limingan Taidekoulun teatteritila “Veistola”

Casting Iitin Tiltu

Kesällä 2022, Limingassa, Abrahamin kulttuuripuiston ulkonäyttämöllä esitettävään musiikkinäytelmään “Iitin Tiltu” etsitään nyt

21.02.2022

Klo 14-18Limingan Nuorisoseurantalo

Verenluovutustilaisuus 21.2.2022

Kutsu verenluovutustilaisuuteen Limingan Nuorisoseuralla maanantaina 21.02.2022 kello 14-18. Sinä voit pelastaa hengen

Pohjois-Pohjanmaalla voimassa olevat suositukset ja rajoitukset

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordiaatioryhmä on todennut, että koronatilanne kuormittaa huolestuttavasti sekä erikoissairaanhoitoa että perusterveydenhuoltoa, minkä vuoksi alueelle on välttämätöntä asettaa uusia rajoituksia ja suosituksia. Tutustu Pohjois-Pohjanmaalla voimassa oleviin suosituksiin ja rajoituksiin.

Lue lisää
Aluevaalit-logo

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9–20 Lakeustalossa (osoitteessa Liminganraitti 10) sekä Tupoksen koululla (osoitteessa Sortavalantie 1). Ennakkoäänestys toimitetaan 12.–18.1.2022 Lakeustalon ensimmäisessä kerroksessa ma–to klo 11–19 ja pe–su klo 10–16.

Muista äänestää aluevaaleissa

Kotirannan tontit nyt varattavissa!

Kotiranta on omakotiasumisen unelmakohde keskellä kauneinta maaseutua, mutta samalla aivan Limingan keskustan palveluiden äärellä. Kotiranta tarjoaa omakotiasujalle edulliset tontit, joista pääsee suoraan luontopoluille ja liikkumaan.

Tutustu Kotirantaan!
Oulu2026-logo.

Mekin olemme kulttuuripääkaupunki!

Oulun matkalla mukana on 32 pohjoisen Suomen kuntaa – myös Liminka! Yhteistyöllä tuodaan pohjoiseen lisää kulttuuria ja hyvinvointialuodaan uusia työpaikkoja ja kehitetään pohjoista aluettamme

Lue lisää

Liminka somessa